Maand: april 2016

Extra Q-link met Koningsnacht (3)

3404-3512-3061 Qbuzz 2014-4-27 Groningen,Buffer-BorderMaker

Een paar minuten later werd in de nacht van 26 op 27 april 2016 een foto gemaakt op de buffer in Groningen. Op de buffer stonden diverse bussen gereed welke stonden te wachten om de diverse feestgangers te vervoeren naar hun thuisbasis. Een opvallend buitenbeentje hierbij was oranje Q-link bus 340, welke net was binnengekomen op Qliner 300 en staat te wachten om een ritje te rijden op Q-liner 309.

Advertenties

Extra Q-link met Koningsnacht (2)

3443 Qbuzz 2014-4-27 Groningen,Busstation-BorderMaker

In de Koningsnacht van 26 op 27 april 2016 reden een drietal Q-link lijnen een nachtdienst, namelijk Q-link 3,4 en 5. De lijnen reden tussen het Hoofdstation en Leek, Roden en Annen. Ze kwamen dan ook niet in het centrum en reden niet door richting Lewenborg, Beijum of Europapark. Op het Hoofdstation staat bus 3443 klaar om te vertrekken richting Leek als nachtbus op Q-link 3.

Extra Q-link met Koningsnacht (1)

3402 Qbuzz 2014-4-27 Groningen,Busstation-BorderMaker

In de koningsnacht van 26 op 27 april 2016 , reden voor het eerst enkele Q-link lijnen ’s nachts. Echter ook enkele Q-link bussen welke normaal op de oranje lijn 15 rijden waren te vinden op de Qliner nachtlijnen.  Nadat de 3402 op Q-liner 309 naar Kloosterveen in Assen had gereden, keerde hij daarna terug met enkele feestgangers op het hoofdstation, waar hij de mensen op de uitstaphalte uitlaat.

Verdwijnen van de lijn 5 tussenritten (1)

3133 Qbuzz 2016-4-18 Groningen,Gedempte Zuiderdiep-BorderMaker

Waarschijnlijk zou met de dienstregeling 2017 een nieuwe Q-link lijn worden ingevoerd, welke waarschijnlijk tussen P+R Haren en Delfzijl zal gaan rijden.  De extra ritten in de spits tussen UMCG en P+R Haren op Q-link  5, welke deels op de route van de nieuwe lijn rijdenvervallen hierdoor waarschijnlijk. Omdat de standaard streekbussen ook deels gaan verdwijnen kan dit plaatje welke gemaakt is op 18 april 2016 van bus 3133 op het Gedempte Zuiderdiep binnen een jaar voor goed verleden tijd zijn. Inmiddels is Q-link 6 in december 2017 geïntroduceerd.

Nieuwe halte bij Winkelcentrum West in Beijum

3423 Qbuzz 2016-4-13 Groningen,Amkemaheerd-BorderMaker

Vanaf begin april 2016 tot begin mei 2016 werd de halte bij Winkelcentrum west in Beijum Q-link proef gemaakt. De halte werd verhoogd en aangepast aan de bussen van Q-link 4, om zo het snel in- en uitstappen van de bus te bevorderen. Omdat de werkzaamheden zo ingrijpend zijn werden de bussen omgeleid via de Ringweg en het laatste stukje van de Amkemaheerd. Daar werd zelfs een tijdelijke bushalte geplaatst, ter vervanging van de vervallen haltes. Op de foto van 13 april 2016 staat bus 3426 te halteren bij deze tijdelijke halte, om zo verder te rijden richting Roden.

Q-link op een verkeerde lijn

3404 Qbuzz 2016-4-13 Groningen,Groningerweg-BorderMaker

Op 13 april 2016 lukte het om een Q-link bus te fotograferen op een normale buslijn welke niet onder Q-link valt. Dit is in twee jaar tijd slechts een enkele keer gebeurd  en daarbij wordt de bus zo snel mogelijk weer van de bewuste lijnen en omlopen afgehaald. Op deze dag was dit niet het geval en bleef Q-link oranje bus 3404 vrijwel de hele dag op streeklijnen rijden. Hij belandde onder andere op lijn 61 tussen Groningen en Middelstum. Op de terugweg vanaf Middelstum passeerde hij daarbij de fotograaf tussen Zuidwolde en Groningen op de Groningerweg en rijdt voorbij de molen Witte Lam.

Kleine bus op Q-link 5

3215 Qbuzz 2016-4-11 Groningen,Gedempte Zuiderdiep-BorderMaker

Af en toe komt er een verkeerde en vaak te kleine bus terecht op de Q-link lijnen, doordat er bijvoorbeeld enkele bussen tijdelijk aan de kant staan. Veelal rijden deze bussen overvol rond omdat door de grote reizigersgroei eigenlijk al de normale bussen in de spits vol zijn. Met vele staanplaatsen halteert op 11 maart 2016 de vervangende 3215 op Q-link 5 bij de halte aan het Gedempte Zuiderdiep.